สายน้ำมัน R7 ม้วน 2 เมตร

รหัสสินค้า : AZNU06BSA71

ไม่พบสินค้า

ราคา

180.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สายน้ำมันเชื้อเพลิง NCR R7 น้ำมันเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ E10 E20 E85

ขนาด : 

-   1/4" (6mm.) สองหุน

-   5/16"(8mm.) สองหุนครึ่ง

-   3/8"(9mm.) สามหุน

ความยาว : 2 เมตร

มาตรฐาน : SAE J30 R7 (มาตรฐาน SAE International)

การใช้งาน : 

ใช้ส่งน้ำมันเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ E10 E20 E85 จากภายนอกถังน้ำมันไปสู่ห้องเครื่องยนต์ทนความร้อนได้ไม่เกิน 125 องศาเซลเซียส

**สินค้าขายเป็นเส้น/ม้วนแบบ 2 เมตรเท่านั้น ไม่มีแบบเส้นยาวต่อกัน**


ห้ามนำไปใช้แช่ในน้ำมัน หรือจุ่มในน้ำมัน และส่งแก๊ส LPG/NGV 

ห้ามต่อเข้าระบบหัวฉีดน้ำมันของเครื่องโดยตรง