นโยบายการเปลี่ยนสินค้า/คืนสินค้า
dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
สายน้ำมัน
สายยาง
ท่อยาง
ซิลิโคน
ไฮดรอลิค Hydraulic hose
เครื่องบีบอัดสายไฮดรอลิก
ประเก็นยาง
สายฉีดน้ำแรงดันสูง
ข้อรัด สปริงรัด สแตนเลส
dot
dot
เครื่องฉีดน้ำ แรงดันสูง อุปกรณ์ล้างรถ
อุปกรณ์ตกแต่งสวน สายยางรดน้ำ
กรรไกรตัดสายยาง
dot
dot
Rubber hose
dot
dot
ไฮดรอลิค Hydraulic hose
dot
dot
สายแก๊ส
dot
dot
การเปลี่ยน/คืนสินค้า

 

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด

 

EXCHANGE / RETURN POLICY 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสินค้าที่ผ่านการสั่งซื้อจาก www.ncrhose.com และช่องทางออนไลน์ของ บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด โดยสินค้าที่ต้องการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไข

  

1. เงื่อนไขการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1.1. เมื่อมีความประสงค์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบผ่านอีเมล์ salesadmin@ncr-rubber.com หรือทาง Call Center: 0-2622-6992~6 ต่อ 162 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30น.) เพื่อประเมินเบื้องต้นและเตรียมการประสานงานก่อนการส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ

1.2. รับคืนสินค้าสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้)

1.3. รับคืนสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ขนาด สี เป็นต้น

1.4. ต้องส่งคืนสินค้าพร้อมทั้งใบกำกับภาษี หรือ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี) หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมตัวสินค้า พร้อมกับหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าอย่างครบถ้วน

1.5. ในการเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าในรุ่นเดียวกัน และสินค้าอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่า โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระเงินส่วนต่างเท่านั้น โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่างเป็นเงินสด

2. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ที่

2.1. ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ บริการขนส่งเอกชน โดยแนบหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงินและใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี) พร้อมกับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไข ที่ระบุในข้อ1. มาที่ส่วนงานขายออนไลน์ บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานขายปลีก) 545-547 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 ทั้งนี้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งคืนสินค้าและค่าบริการโอนเงินสด (กรณีคืนสินค้า)  

3. ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยน และการคืนสินค้า 

3.1. การเปลี่ยนและการคืนสินค้าทางไปรษณีย์ หรือ บริการขนส่งเอกชน เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน/ใบกำกับภาษี ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษีพร้อมสินค้าในสภาพสมบูรณ์  จัดส่งคืนทางบริษัทฯแล้ว (การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ) สินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้า เพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า โดยการเปลี่ยน และการคืนเงินให้แก่ลูกค้า จะแล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบ  

4. หลักฐานในการเปลี่ยน และการคืนสินค้า

4.1. หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี) และ

4.2. หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเอกสารยืนยันการชำระเงินจากช่องทางการชำระเงินแบบอื่นๆ

 

 www.ncrhose.com 2014

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 69,71-73 ถนนบำรุงรัฐ เขตสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100
เบอร์โทร: 02-6226992 ต่อ 162 163  
อีเมล: Salesadmin@ncr-rubber.com ไอดีไลน์: @NCR-hose
เว็บไซต์: www.NCRhose.com