ปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความสำคัญของการปฏิวัติโลกยุคใหม่
dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
สายน้ำมัน
สายยาง
ท่อยาง
ซิลิโคน
ไฮดรอลิค Hydraulic hose
เครื่องบีบอัดสายไฮดรอลิก
ประเก็นยาง
สายฉีดน้ำแรงดันสูง
ข้อรัด สปริงรัด สแตนเลส
dot
dot
เครื่องฉีดน้ำ แรงดันสูง อุปกรณ์ล้างรถ
อุปกรณ์ตกแต่งสวน สายยางรดน้ำ
กรรไกรตัดสายยาง
dot
dot
Rubber hose
dot
dot
ไฮดรอลิค Hydraulic hose
dot
dot
สายแก๊ส
dot
dot
ปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความสำคัญของการปฏิวัติโลกยุคใหม่

 

 ปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความสำคัญของการปฏิวัติโลกยุคใหม่    

       การเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่ในยุคสมัยดึกดำบรรพ์ที่เป็นยุคหิน จากนั้นเริ่มค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ยุคอุตสาหกรรมที่ผู้คนรู้จักการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชกินเอง จึงเกิดการตอบสนองจากจำนวนผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การผลิตสินค้าในแต่ละครั้งทำได้มากกว่าเดิมหลายเท่า การเปลี่ยนแปลงโลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นั้น จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกอย่างไรบ้าง ลองมาศึกษาเรียนรู้ได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้

 

ปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

      การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่มีชื่อเรียกว่า ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 เป็นสิ่งหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย จนถึงการพลิกวงการของอุตสาหกรรม

      การปฏิวัติอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL REVOLUTION) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและระบบผลิตที่มีความแตกต่างจากเดิม จากระบบการผลิตที่ทำกันภายในครอบครัว จึงทำให้การผลิตทำได้จำกัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งในอดีตนั้นนายทุนจะซื้อวัตถุดิบ แล้วนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวรับไปทำ แล้วตัวพ่อค้าเองจึงมารับซื้อสินค้าที่สำเร็จรูปแล้วไปขาย ในส่วนของคนงานก็จะได้รับค่าจ้างตอบแทน การผลิตในรูปแบบเดิมนั้น จะต้องใช้แรงงานคน และแรงงานสัตว์เป็นหลัก รวมไปถึงการใช้พลังงานจากธรรมชาติ และการใช้เครื่องมือแบบง่าย ๆ ไปจนถึงแบบที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จนขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็น ระบบการผลิตในระบบโรงงาน (FACTORY SYSTEM) ซึ่งการผลิตเดิมซึ่งเป็นการผลิตภายในครอบครัว ก็ค่อย ๆ ลดความสำคัญลงไป

       การเริ่มต้นยุคอุตสาหกรรมในยุคแรก ๆ เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 โดย เจมส์ วัตต์ ได้ทำการปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ำนิโคแมนให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างรถไฟ ทำให้การคมนาคมทำได้สะดวกมากขึ้น และถูกพัฒนาตลอดจนนำไปสร้างเครื่องจักรที่เรียกว่า สมัยแห่งพลังไอน้ำซึ่งตรงจุดนี้เอง เป็นจุดที่เรียกได้ว่า เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 อย่างแท้จริง เครื่องจักรไอน้ำนั้น ไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยเจมส์ วัตต์ แต่เขาเป็นผู้ทำการพัฒนาจนสร้างนวัตกรรมมากมาย ที่ทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตสิ่งทอเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 เท่าตัวจากเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่กล่าวได้ว่า เขาเป็นจุดเริ่มต้นของการมาถึงของ โรงงานที่ใช้เครื่องจักรเป็นตัวช่วยในการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดโรงงานสมัยใหม่

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2

       การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ได้เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อ เฮนรี ฟอร์ด มีการนำระบบสายพานเข้ามาใช้ในการผลิตรถยนต์ในปี ค.ศ. 1913 จึงทำให้เกิดรถยนต์โมเดล ซึ่งมีจำนวนการผลิตมากถึง 15 ล้านคัน และหลังจากนั้นก็หยุดการผลิตการผลิตไปในปี ค.ศ. 1927 ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนจากการใช้เครื่องจักรไอน้ำ มาสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าส่งผลทำให้เกิดการผลิตจำนวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยเทคนิคการใช้สายพานในลักษณะเดียวกันนี้จึงได้รับการเผยแพร่ไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลง จนถึงขั้นที่เรียกได้ว่า เป็นยุคที่มีการผลิตสินค้าเหมือน ๆ กันเป็นจำนวนมาก หรือที่เรียกว่า Mass Production ได้เกิดขึ้นแล้ว

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3

      ในยุคนี้เป็นการเริ่มต้นของการใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในวงการอุตสาหกรรมในปี ค.ศ. 1970 จึงทำให้เกิดการผลิตแบบอัตโนมัติขึ้น จึงช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในทุกวันนี้ในแทบทุกโรงงาน จะต้องมีระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เข้าไปเป็นส่วนช่วยในการผลิตอยู่เสมอ และได้มีการพัฒนาให้มีการผลิตซึ่งใช้ระบบอัตโนมัติขั้นสูง เพื่อผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความซับซ้อนมาก ๆ ซึ่งจุดประสงค์ของการผลิตโดยวิธีนี้ ก็เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิต ทำให้สินค้ามีราคาถูกลง ซึ่งส่งผลดีต่อผู้บริโภค

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

      การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะมีการนำการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลและอินเตอร์ เข้ามามีส่วนช่วยในการผลิตสินค้า นับว่าเป็นข้อดีเพราะสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้าไปสู่การผลิตสินค้าได้โดยตรง ซึ่งอธิบายอย่างง่าย ๆ ว่า การผลิตสินค้าของโรงงานในยุค 3.0 สามารถผลิตสินค้าของแบบเดียวกันจำนวนมากในเวลาไม่นาน แต่สำหรับโรงงานในยุค 4.0 จะสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายรูปแบบแต่ต่างกัน ตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละราย

สำหรับประเทศไทยนั้น ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นับว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่ภาครัฐจะต้องหันมาสนใจต่ออุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งการประกาศนโยบายดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศในทุก ๆ ด้านเข้าสู่ความเป็นดิจิตัล และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุค Industry 4.0 โดยจะต้องมีองค์ประกอบ 9 ด้าน

1.หุ่นยนต์อัตโนมัติ ช่วยในการผลิต (Autonomous Robots)

2.การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ (Simulation)

3.การบูรณาการระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (System Integration)

4.การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับสิ่งของ จนกลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ (Internet Of Things)

5.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cybersecurity)

6.การประมวลผล และการเก็บข้อมูลระบบออนไลน์ (Cloud computer)

7.การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing)

8.เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ผ่านอุปกรณ์ 3 มิติ (Augmented Reality) AR

9.ข้อมูลขนาดใหญ่ มีการเก็บบันทึกและจัดเก็บ การค้นหา และการแบ่งปัน (Big data)

    การเปลี่ยนแปลงโลกเข้ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้ จะนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เพราะความต้องใช้สินค้าที่มีความแตกต่างกัน จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงของระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าสู่ความต้องการของผู้คนได้อย่างแท้จริง

 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.chi.co.th/article/article-966/
บทความ

ท่อยางกันทรุด / ท่ออ่อน / ท่อผ้าใบ / ท่อยางตัวหนอน / ท่อน้ำทิ้ง (Flex Hose)
แนวทางการเลือกสรรเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
โพลียูรีเทนคืออะไร รู้จักคุณสมบัติ และข้อควรระวังในการใช้งาน
รู้ก่อนซื้อสายยางฉีดน้ำ
สายยางรดน้ำหรือล้างรถ ต่อกับก๊อกหรือหัวฉีด สะดวกด้วยข้อต่อสวมเร็ว
การเลือกสายไฮดรอลิคอย่างเหมาะสม
คู่มือการใช้ท่อยาง
ขนาดของสายยางและท่อยาง
ประเก็น (GASKET)ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
ความรู้เรื่องการพ่นทราย
การเลือกซื้อสายยางรดน้ำ
มาตราฐานการใช่ท่อน้ำมัน
ก่อนเติมน้ำมันควรรู้สักนิด
ชนิดและคุณสมบัติของยาง แบ่งเป็น 2ประเภท
การดูแลรักษาท่อยางwww.ncrhose.com 2014

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 69,71-73 ถนนบำรุงรัฐ เขตสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100
เบอร์โทร: 02-6226992 ต่อ 162 163  
อีเมล: Salesadmin@ncr-rubber.com ไอดีไลน์: @NCR-hose
เว็บไซต์: www.NCRhose.com